วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

เสี่ยงโชคเซียมซี ตวงระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันนี้ แนะนำ  เปรียบระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพใหญ่นครอารามระฆังโฆสิตาราม
วันนี้มาแลดู วัดระฆังโฆสิตาราม วางอยูที่ เลขที่ ๒๕๐ แถวประชิด เส้นทางอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ทิศหน้าวัด ทิศตะวันออกจดม่าม้าน้ำเจ้าออกญา ในทางฝั่งตะวันจม และตรงกันกระโดดกับท่าช้างวัดหลวงมีท่าเรือข้ามฝากถึงกันค่ะ
ตั้งแต่แรกใช้ชื่อว่า วัดบางหว้าใหญ่ เอื้อนกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ และยังได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นมูลเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดระฆัง ซึ่งเนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังได้มีการขุดพระระฆังใบเอ็ดมีทำนองเสียงไพเราะมาก และก็โปรดอุปการะนำไปไว้ที่วัดพระสิริรัตนศาสดาราม และรูปทรงสร้างระฆังชดเชย ๕ ใบเหมือนกันค่ะ
ในวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ยังเป็นวรมหาวิหารที่มีความสำคัญล้นหลามด้วย ซึ่งเนื่องจากเคยเป็นสำนักแห่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งสมเด็จพระราชาทีม และในสมัยรัตนโกสินทร์หลายองค์ ซึ่งมีพระอุโบสถซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก พระพิหาร หอระฆัง เป็นพระปรางค์ก็น่าชมเช่นกันค่ะ


และทั้งนี้วัดนี้มีชื่อเสียงมากอีกอย่างหนึ่ง ยังเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระพุทธาจารย์ ใช่ไหมเรียกว่า อ้วน พรหมรังสี พระเถระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและทรงคุณทางวิปัสสนาตรงนั้นเอง ทั้งนี้พระสิ่งของสมเด็จวัดระฆังของมึงเป็นที่นิยมว่าศักดิ์สิทธิ์ล้ำมูลค่ายิ่งค่ะที่มาของข่าว: http://pumandulol.blogspot.com/2014/09/blog-post_23.html
ติดตามข่าวสารได้ที่ : http://pumandulol.blogspot.com/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น