วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

เซียมซี แนะนำนำ2 วัดดัง วัดราศีมกรกมลาวาส กับข้าว อาวาสสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดแรก ชั่งมังกรกมลาวาส ไม่ใช่หรือ ชั่ง เล่งเน่ยยี่ ในนามาจีน  เยาวราช ของกรุงเทพยิ่งใหญ่นคร
ดูดดึงวง

ชือ วัดมังกรกมลาวาส ใช่ไหมที่คนเมืองจีนเรียกว่าวัด วัด เล่งเน่ยยี่  ตั้งอยู่ ใน สาย เจริญกรุง มาถึงหยั่งนี้ไม่ควรพลาดประณม ท่าน ไท้ของกำนัลเอี๊ย  ซึ่งเป็นเทวัญแห่งบุญวาสนาลาภนั้นเอง 
ในวัดนี้เป็นวัดนิกายจีน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๔นั้นเอง  โดยพระอาจารย์วังสมาธิวัตร หรือ อาจารย์ สกเห็ง  และพระยาโชฎึกราชเศรษฐี เพื่อจะเผยสะพัดพระพุทธศาสนานิกายอุตรนิกาย ต่อมาในแผ่นดินที่ ๕ ทรงพระภิกษุราชฉันนามว่า วัดราศีมังกรกมลาวาส จนมาถึงประจุบัน


วัดที่ 2  วัดสุเพ่งเทพยดาวรารามราชวรมหาวิหาร แห่ง กรุงเทพมหานคร

ดูดวง

ชื่อ วัดสุมองดูเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หาได้ตั้งคงอยู่ได้ตรงข้ามศาลาว่างานกรุงเทพ มหานคร ฝั่งกับเสาชิงช้า ภูมิภาคพระนคร ถือดุเป็นพระวัดประจำแผ่นดินที่ ๘ เกี่ยวเนื่องจากเมื่อคราวนั้นที่ท่านไปนิวัติบรรพชิตนครมาเป็นโอกาสแรก ได้อยู่มาที่วัดนี้ และก็ทรงปรารภตำหนิวัดสุทัศน์นี้ร่มเย็น น่าสิงอีกด้วย
ซึ่งเอะอะนั้นเมื่อรัชกาลที่ ๘ เสด็จสิ้นชีพิตักษัยแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธรูปเจ้าอยู่หัว ได้รัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารอีกเช่นเดียวกัน พระบรมเชษฐาธิราชเจ้านายไว้ ณ ผ้าทิพย์ ทิศหน้าที่ตั้งชุกชีพระศรีศากยมุนี วางในวันที่ ๙ มิถุนายน ซึ่งทั้งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตตรงนั้นเอง 


ติดติดตาม อัพเดท  ดูดวง ได้แห่ง  http://pumandulol.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น