วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

เซียมซี ตรวจวัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหาพารานำเสนอ วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครตวงระฆังโฆสิตาราม
แนะนำ  วัดระฆังโฆสิตาราม ยกขึ้นอยูที่ เลขใน ๒๕๐ แถว ถนนรุ่งสางอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ด้านหน้าวัด ทิศาตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าออกญา ทางฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามกับพอร์ตช้างตวงหลวงมีท่าเรือข้ามวานถึงกันครับ
ซึ่งเดิมเปลืองชื่อว่า วัดบางหว้าใหญ่ มีมาอย่างเดียวครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ว่าได้รองการฟื้นฟู และได้ยกขึ้นครอบครองพระอารามหลวงในเวลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งสาเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดระฆัง และเนื่องจากในรัชสมัยภิกษุบาทสมเด็จพระพุทธรูปพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีการขุดตุ๊ระฆังใบหนึ่งมีเสียงแจ้วมาก ซึ่งก็โปรดปรานให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงสร้างระฆังชดโชย ๕ ใบด้วย
และวัดนี้ทั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ยังไม่ตายวรมหาวิหารที่มีข้อคดีสำคัญมากเพราะด้วย เนื่องจากเคยชินเป็นที่อยู่อาศัยแห่งสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันสมเด็จสงฆ์ราชาคณะ ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์แหล่องค์ มีพระอุโบสถซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก พระวิหาร หอระฆัง และตุ๊เจ้าปรางค์ก็น่าพิศเช่นกันฮะ
ทั้งนี้วัดนี้มีสมัญญานามเสียงมากอีกเหมือนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันจากเคยเป็นที่ตีตราของ สมเด็จพระพุทธาจารย์ หรือ โต พรหมรังสี พระเถระผู้แตกฉานในสงฆ์ไตรปิฎกและทรงมึงทางวิปัสสนานั้นเอง และพระสิ่งของสมเด็จตรวจวัดระฆังของท่านเป็นที่การกำหนดว่าศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าเลิศครับ


ติดตาม อัพเดท  ดูดวง ได้สถานที่ : http://pumandulol.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น